eZverimex

Nákupní košík
je zatím prázdný

Krunýřovec jehlicovitý
Farlowella acus

Základní informace

Dorůstá do délky až 25cm

Tento druh krunýřovce v přírodě obývá řeky, rybníky, pralesní potoky a tůně v záplavových oblastech, kde využívá své podoby s napadanými větvičkami, aby mohl v klidu přijímat množství rostlinné potravy a dřeva. Jsou to plaché a vůči jiným druhům mírumilovné ryby. V akváriu se zdržují nejčastěji ve střední a horní vrstvě vody - na listech rostlin, na skle, na kořenech a dřevě. Chovají se jak v druhových tak i ve společenských nádržích s malými klidnými rybami. Vzhledem ke své délce je důležité dostatečně velké akvárium o objemu minimálně 100 l. V nádrži je nejlépe chovat jeden pár těchto ryb, případně samce a několik samic. Samci jsou obzvlášť v době tření silně teritoriální. Dominantní samec se snaží ostatní samce zahnat vztyčenými prsními trny, údery hlavou nebo přísavkou, ale někdy může napadat i samice, které nejsou připravené ke tření. (Občas může dojít i ke zranění ryb.) Dno by mělo být jemnozrnné nebo přímo zvolíme akvárium bez dna kvůli snadnější údržbě, z rostlin jsou nejvhodnější druhy s dlouhými a širokými listy. Jako úkryt nebo místo pro tření lze zvolit různě dlouhé trubky a dutiny o průměru 3 - 4 cm, případně ploché kameny opřené o stěny poblíž výstupu z filtru. Osvětlení by mělo být tlumené nebo lze hladinu přistínit plovoucími rostlinami. V nádrži je důležitý kořen nebo dřevo, které tvoří nezbytnou součást jejich jídelníčku. Voda musí být čistá a dostatečně prokysličená. Přiměřené (střední) proudění vody a kvalitní filtrace jsou nezbytné. Vzhledem k tomu, že se jedná o krunýřovce značně citlivé na množství dusitanů a dusičnanů ve vodě, nálevníky a baktérie a také na různé chemikálie a těžké kovy, je nejlepší detrit denně odkalovat. Filtrovat se doporučuje přes rašelinu. Ryby je dobré krmit večer, přes den potravu přijímají nerady a můžou hladovět.


Skladem Cena
Mladí
Střední
Velcí