eZverimex

Nákupní košík
je zatím prázdný

Pancéřníček panda
Corydoras panda

Základní informace

Tento pancéřníček vděčí za své jméno tmavým skvrnám na světlém podkladu, jež připomínají zbarvení pandy velké. Sbírá nezkonzumované krmivo, které dopadne na dno, než se začne rozkládat a zhoršovat kvalitu vody. Nicméně bychom měli pancéřníčkům podávat jejich vlastní potravu. Potřebuje volný přístup k hladině, protože má tzv. střevní dýchání. Je to hejnová, společenská a mírumilovná ryba, pro kterou je nevhodné ostré dno. Akvárium s rostlinami, na dno písek nebo jemný štěrk. Udržujeme nádrž v čistotě a pravidelně každý týden měníme část vody.

Chovatelské informace


Samečkové jsou menší a drobnější než samičky. Tento druh není velmi produktivní, po tření ryb je maximálně 30 až 40 jiker a ryby se navíc třou ve velmi dlouhých intervalech. K podpoření tření se rybkám na několik dní zvýší teplota na 26-29°C, a potom náhle teplotu snížíme na hodnotu, při které byli rybky běžně chovány. Během 14 dní by mělo dojít ke tření. Ale ke tření dochází bez větší námahy i svévolně ve společném akváriu. Při tření samečci pronásledují samičku tak dlouho, až se jednomu z nich podaří zaklesnout se samičkou trnem prsní ploutve a rybky se při tomto manévru přitisknout k sobě bříšky. Přitom samec za třepotavých pohybů celého těla vypouští mlíčí. Potom samec uvolní stisk trnu prsní ploutve a samička při plavání vypustí několik jiker do pseudovaku vytvořeného z břišních ploutví. Pak vyhledá vhodný podklad a po ještě posledním zběžném očištění na něj nalepí jikry. Podkladem mohou být rostliny, kameny, vybavení akvária i samotné stěny nádrže.
Jikry kterých bývá okolo 15 až 35 jsou malé. Potěr se líhne po 4 až 7 dnech, jeho velikost je také velmi malá. Krmení je možné podávat vylíhnutou artemii nebo mikry. Při dobrém krmení je možné mít za měsíc rybky ve velikosti okolo 1,5 cm. Důležitá je výměna vody malé rybky jsou velice náchylné na znečištění vody.


Skladem Cena
Mladí 30,- Kč
Střední
Velcí