eZverimex

Nákupní košík
je zatím prázdný

Veleštír nejedovatý
Heterometrus longimanus

Základní informace

Velikost: 8-10cm

Způsob života
Žije ve skupinách. Jakožto pralesní druh vyžaduje vyšší vlhkost, obvykle pije kapky vody z listů rostlin. Celá skupina se zpravidla ukrývá pod kůrou nebo pod kořeny stromů, mláďata si mohou vyhrabávat vlastní nory.

Rozmnožování
Samice rodí obvykle menší počet larev, většinou v rozmezí 8 až 20. První svlékání absolvují larvy na trupu matky zhruba 15. den po narození. Po tuto dobu nepřijímají žádnou potravu. Pokud není larvám umožněno setrvat v tomto období na samici, hynou. Mláďata po prvním svlékání během několika dnů opustí trup matky a hledají drobnou potravu v okolí. Během dalších čtrnácti dnů již mláďata většiny druhů matku opustí.

Živí se různými bezobratlými živočichy, například brouky, motýly, šváby, cvrčky, plošticemi, různými larvami a často také korýši, stonožkami, mnohonožkami, pavouky a nezřídka menšími štíry.

Potrava
Živí se různými bezobratlými živočichy, například brouky, motýly, šváby, cvrčky, plošticemi, různými larvami a často také korýši, stonožkami, mnohonožkami, pavouky a nezřídka menšími štíry


Skladem Cena
Mladí
Střední
Velcí

Doporučené zboží

1 500,- Kč